İmar Şube Müdürlüğü

İletişim Bilgileri
Adres : Hamam Sokak Kaleiçi / ANTALYA
Telefon : (0 242) 243 75 36
Faks : (0 242) 243 06 28
Birim Yöneticisi : Gülşen DERELİ İRBAN (Şube Müdürü V.)
Görev ve Sorumluluklar
İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı, başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;
a) Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe belediyelerinin imar mevzuatına ilişkin işlemlerini ve uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yetki kullanmak,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun, Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim yetkisini düzenleyen 11. maddesi, 5393 sayılı Belediye kanunun belediyenin yetki ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesi ve 3194 sayılı imar kanunun 21. maddesi ile diğer yasal mevzuatlar gereğince; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde imar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturma ve uygulama birliğini sağlayıcı imar mevzuatına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve meclise sunmak, yönetmelik onaylandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak.

c) İmar Kanununun Kamuya ait yapıların ruhsatlandırılmasını düzenleyen 26. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve işletilecek yerlere ilişkin ruhsat yetkilerini düzenleyen 7. maddesi uyarınca; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belediyenin kendi mülklerinde yapılacak olan yapıları ruhsatlandırmak ve yapı kullanma izni vermek,

d)Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre İlçe Belediyeleri ile koordineli çalışmalar yapmak, gerekli hallerde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 11. maddesi gereği yetkilerini kullanmak,

e)Belediyemizin davaya konu olmuş, İmar Uygulamalarına ilişkin mahkemelik konularına ait ilgili mahkemelere ve 1. Hukuk Müşavirliğinin yaptığı mahkeme savunmalarına esas bilgi ve belgeleri hazırlamak.

f) Mülkiyet ve tasarruf hakkı belediyemize ait olan alanlara ilgili yasa ve yönetmeliklere istinaden temel ve zemin etüdü raporu hazırlatılması ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Nazım İmar Planı çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere İmar Planına esas Jeolojik – Jeoteknik etüt raporu hazırlatmak.

Tags

You may also like...

0 thoughts on “İmar Şube Müdürlüğü”

Bir Cevap Yazın

su kaçağı | escort antalya | instagram takipçi arttırma | izmir rent a car | izmir havalimanı rent a car |